Tværfaglighed

En tværfaglig koordineret indsats er grundelementet i den specialiserede rehabilitering. 

Alle faggrupper er specialuddannede til, at kunne varetage rehabiliteringen og bidrage til tværfagligheden. Det er altså ikke kun de terapeutfaglige- og neuropsykologiske indsatser, som bærer rehabiliteringen. Men den samlede faglige indsats, fra alle faggrupper, gennem alle døgnets timer.

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i en holistisk tilgang. Det betyder, at borgerens hele liv og situation tages i betragtning. Derfor er borgeren også den centrale aktør i rehabiliteringen. Det er borgerens ønsker og mål som hele vores indsats tager udgangspunkt i.

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 eller via mail

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies