RINGSTEDHAVE NEUROREHABILITERINGSCENTER

Om Ringstedhave

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter slog dørene op i foråret 2018 til spritnye lokaler og træningsmaskiner. Genoptræningen på Ringstedhave har siden givet mange hjerneskaderamte og deres pårørende livet tilbage, og det har aflastet landets kommuner i forhold til at tilbyde borgerne de optimale genoptræningsforløb efter hjerneskade.

Vi hjælper borgere med følger efter hjerneskade tilbage til livet

Ringstedhave er specialiseret i neurorehabilitering. Det er målrettet genoptræning for personer med følger efter alvorlig hjerneskade.

Hjerneskaden kan skyldes ulykke eller sygdom, men fælles er, at borgerne på Ringstedhave modtages af et tværfagligt team, der har særlig viden og kompetencer på højt niveau inden for hjerneskadeområdet.

Vi tilbyder både døgnophold og ambulant behandling.

Det tværfaglige team følger borgerne hele vejen igennem forløbet på Ringstedhave. Målet er, at borgerne genvinder så meget selvstændighed i egne liv som muligt.

Historien

Cirka 20.000 danskere bliver årligt diagnosticeret med en hjerneskade og landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 borgere til genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Men kommunerne har haft svært ved at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiseret rammer for de mange berørte personer.

Det var en af hovedårsagerne til at den private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, der blandt andet driver plejecentre og hospitaler i både Danmark og Sverige, i april 2018 valgte at åbne Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter.

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter logo 

Siden foråret 2018 har det tværfaglige team behandlet og genoptrænet mere end 150 borgere med erhvervet hjerneskade. Årsagerne til hjerneskaderne er vidt forskellige og skyldes fx hjerneblødning, blodprop eller en ulykke.

Fælles for borgerne er, at de på Ringstedhave modtager en specialiseret genoptræning i nyrenoverede lokaler af specialister inden for hjerneskade og neurorehabilitering.

Der er plads til 15 beboere ad gangen på Ringstedhave, og forløbene kan strække sig fra få uger til flere måneder. Et genoptræningsforløb bevilges oftest af borgerens hjemkommune, mens andre vælger at betale for et forløb på Ringstedhave selv.

Mens borgerne opholder sig på Ringstedhave, drejer livet sig om træning. Mantraet er: ”Alt er træning.” Udover direkte træning med fx fysioterapeut eller talepædagog, er hverdagen fyldt af indirekte træning fx når beboerne træner at spise selv, tørre borde af, taler med hinanden osv.

Målet er at blive mest mulig selvhjulpen, genvinde kontrol over eget liv og bevare livskvaliteten fra før hjerneskaden skete.

Ringstedhave tilbyder også kurser

Fra 2020 begyndte Ringstedhave - i tillæg til rehabiliteringsforløb - også at tilbyde
kurser inden for neurologi og neurorehabilitering med interne og eksterne eksperter.
Fra 2022 tilbydes desuden botræning til unge mellem 18-30 år.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller
tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send mail
Forenede Care med hjertet i centrum

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter drives af omsorgsvirksomheden Forenede Care A/S.