Neurorehabilitering

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter tilbyder funktions- og hverdagstræning i et tværfagligt miljø.

For dig, der har en hjerneskade eller er pårørende

Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning for personer med følger efter alvorlig hjerneskade. 

På Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter finder genoptræningen sted som en samarbejdsproces mellem den person, der er ramt er hjerneskade, dennes pårørende og relevante fagfolk, der er specialiseret i hjerneskade og genoptræning. 

Målet er, at dem der har følger efter hjerneskade, kan genvinde så meget selvstændighed i egne liv som muligt og bevare livskvaliteten.

For fagpersoner

Grundpillerne i vores faglige tilgang tager udgangspunkt i Affolter, Bobath og Coombs koncepterne.

Neurorehabiliteringen forgår som et tæt tværfagligt, målrettet samarbejde.

Vi bestræber os på, at træne borgeren i, at udføre aktiviteter selvstændigt og med så høj kvalitet og sikkerhed som muligt. Det er målet at borgeren kan deltage aktivt i sit eget liv, genvinde tabt funktion og kompensere for eventuelt persisterende funktionsnedsættelse.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Forløbsansvarlig neuropsykolog på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Louise Gade

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 eller via mail

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies