Neurorehabilitering på Ringstedhave

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter tilbyder funktions- og hverdagstræning i et tværfagligt miljø.

For dig, der har en hjerneskade eller er pårørende

Neurorehabilitering er specialiseret genoptræning for personer med følger efter alvorlig hjerneskade. 

På Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter finder genoptræningen sted som en samarbejdsproces mellem den person, der er ramt er hjerneskade, dennes pårørende og relevante fagfolk, der er specialiseret i hjerneskade og genoptræning. 

Målet er, at dem der har følger efter hjerneskade, kan genvinde så meget selvstændighed i egne liv som muligt og bevare livskvaliteten.

For fagpersoner

Neurorehabilitering på Ringstedhave tager udgangspunkt i Affolter, Bobath og Coombes koncepterne.

Der er stor fokus på forflytninger og Lejringer I Neutral - LIN. For at vedligeholde og udvikle kompetencer, holdes der løbende undervisning og workshops af udviklingsterapeut, forløbskoordinerende neuropsykolog og af andre faggrupper der har specialviden inden for fx ernæring, kommunikation eller LIN-lejring.

Der er daglig supervision og sparring, for at styrke den kliniske ressonæring således at teamet omkring borgeren kan arbejde med de mest relevante og meningsfulde interventioner og tiltag, således at borgerens mål fra Den Involverende Samtale (DIS) opnås.

Der er meget opmærksomhed omkring den nyeste viden inden for neurorehabilitering og vi arbejder ligeledes med ”det der virker” for vores borgere. Med stor respekt for borgeren, tager vi udgangspunkt i borgerens nærmeste udviklingszone og opnår herved gode resultater.

Neurorehabiliteringen foregår som et tæt tværfagligt samarbejde, hvor træning foregår døgnet rundt i alle dagligdagsaktiviteter. Det tværfaglige samarbejde tager afsæt i hver faggruppes ekspertise om neurorehabilitering. 

Vi bestræber os på at træne borgeren i at udføre aktiviteter selvstændigt og med så høj kvalitet og sikkerhed som muligt. Det er målet at borgeren kan deltage aktivt i sit eget liv, genvinde tabt funktion og kompensere for eventuelt persisterende funktionsnedsættelse.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller
tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send mail