Faggrupper på Ringstedhave

På Ringstedhave er vi et tværfagligt team, som vægter høj faglighed, hvor borgeren er den centrale aktør gennem hele rehabiliteringsforløbet.

Vi har følgende faggrupper repræsentereret:

  • Neuropsykologer
  • Audiologopæder
  • Sygeplejersker
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Ergoterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • Socialrådgiver

Vi uddanner os løbende, så vi sikrer at vi altid lever op til kravene for specialiseret rehabilitering.

Det er ikke kun de terapeutfaglige- og neuropsykologiske indsatser, som bærer rehabiliteringen, men den samlede faglige indsats, fra alle faggrupper, gennem alle døgnets timer.

Rehabiliteringen tager udgangspunkt i den bio-psyko-sociale model. Det betyder, at borgerens hele liv og situation tages i betragtning. Derfor er borgeren også den centrale aktør i rehabiliteringen. Det er borgerens ønsker og mål som vores indsats tager udgangspunkt i.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller
tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send mail