Ringstedhave er kommet godt fra start

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, som åbnede dørene i foråret for borgere med en erhvervet hjerneskade, er startet rigtig godt ud og medvirker aktivt til at dække et behov hos landets kommuner, forklarer centerchefen.

Ringstedhave neurorehabilitering

 

Cirka 20.000 danskere bliver årligt diagnosticeret med en hjerneskade og landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 borgere til genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Men kommunerne har hidtil haft svært ved at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiseret rammer for de mange berørte personer.
Dét var en af hovedårsagerne til at den private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, der blandt andet driver plejecentre og hospitaler i både Danmark og Sverige, i april valgte at åbne det ambitiøse projekt Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter. I helt nyrenoverede lokaler i Ringsted skulle personalet således tage imod og behandle personer, som har pådraget sig en hjerneskade efter for eksempel en hjerneblødning eller en ulykke. Og det har vist sig at give god mening, forklarer centerchefen:

”Fra første dag hvor vi åbnede, har vi løbende fået henvendelser fra hele landet. For os er det et tydeligt billede på, at kommunerne har udfordringer med at tilbyde borgere med en senhjerneskade specialiserede rammer for de berørte borgere og deres familier,” siger hun og uddyber:

”Vi er rigtig glade for, at vi med et godt og kvalificeret tilbud i optimale rammer kan være med til at løse de udfordringer. Og vigtigst af alt medvirke til, at den gruppe af borgere, som hidtil ikke har fået den nødvendige opmærksomhed kan få professionel hjælp til at komme så tæt på levede liv og den hverdag, som de havde, inden de pådrog sig deres skade.” 

Fra kørestol til stok

Og den hjælp har personalet på Ringstedhave allerede haft succes med at yde i de indlæggelsesforløb, som kan variere fra fire uger til seks måneder alt efter kompleksiteten af borgerens situation:

”Lige nu har vi vores tiende borger i forløb og har udskrevet et par stykker til videre rehabilitering i egen kommune. Og det er både en faglig og menneskelig tilfredsstillelse for os at opleve borgernes fremskridt. Vi har for eksempel et par middelaldrende mænd, som ankom i deres kørestol og som i dag kan gå rundt på Ringstedhave med en rollator eller stok,” forklarer centerchefen.

”Vi har også udskrevet en ung kvinde, som for første gang i mange måneder nu igen kan være sammen med sin mand og børn,” siger centerchefen, som også oplyser, at stedet lige nu har plads til ti borgere, men har mulighed og planer for at udvide med flere pladser, når behovet viser sig.

”Så hvis der er kommuner, som ikke har mulighed for tilbyde deres borgere, som er ramt med en senhjerneskade, en plads på specialiseret niveau, må de endelig gerne ringe til os,” siger hun.

Ikke kun genoptræning

Centerets indretning giver patienterne mulighed for at træne i alle døgnets timer og i alle centerets faciliteter både indenfor og udenfor. Og Ringstedhave er blandt andet indrettet med tre forskellige træningsrum. Men udover genoptræningen og rehabiliteringen af patienterne vægtes også det sociale liv på centeret og dialogen med de pårørende til patienterne meget højt, fortæller centerchefen:

”For eksempel har vi en gang om måneden et pårørende-arrangement, hvor vores sygeplejersker, ergoterapeuter og audiolopæd gør de pårørende fortrolige med emner som neurorehabilitering, kommunikation, socialt samvær, sorg og krise, kognitive problemer og skjulte handicap ved hjerneskade. Det har været rigtig godt, og det har vi fået stor ros for af familierne,” siger hun og nævner også, at der hver torsdag aften bliver spillet banko for patienterne og deres pårørende.

”Det kan være en sjov og motiverende aktivitet, som både træner det sociale men i særdeleshed også de kognitive områder som hukommelse, opmærksomhed og spændvidde.”

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 eller via mail

Send mail