Hvordan yder vi den rette indsats for at få borgere med erhvervet hjerneskade tilbage på arbejdsmarkedet? Hvordan sikrer vi livskvaliteten, mens vi minimerer de kommunale udgifter til forsørgelse og borgerens tid i systemet?

På Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter er vi i daglig berøring med voksne, der har følger efter erhvervet hjerneskade. Vi er specialiserede i at have en neurofaglig tilgang til borgere, der er i gang med at genoptræne arbejdsevnen.

Vi vil gerne dele ud af den viden og afholder derfor en temadag for sygedagpengesagsbehandlere mfl. der handler om hvordan voksne med erhvervet hjerneskadet kommer hurtigst tilbage på arbejdsmarkedet.

Tid: Torsdag den 10. december 2020 kl. 13.00-16.00.

Program for dagen:

¤ Velkomst og kort rundvisning på Ringstedhave
¤ Oplæg ved socialrådgiver Linda Colberg Møller og neuropsykolog Louise Gade: Udfordringer og løsninger på erhvervet hjerneskade i forhold til arbejdsevnen
¤ Vidensdeling og dialog om sager med erhvervet hjerneskade

Temadagen er gratis og inkluderer kaffe og lidt sødt, men kræver tilmelding til Linda Collberg Møller på tlf. 20 14 19 11.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt forløbsansvarlig socialrådgiver, Linda Colberg Møller på tlf. nr. 20 14 19 11 eller mail.

Send mail

Arbejdsevnevurderinger på Ringstedhave

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter erhvervet hjerneskade eller commotio (hjernerystelse), at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen herunder den helbredsmæssige del som den praktiske funktionsdel. Ringstedhave tilbyder arbejdsevnevurdering.

Læs mere her.