kurser til fagpersonale

Kurser til kommuner og private virksomheder

Ringstedhave tilbyder målrettede kurser og supervision til fagpersoner, der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade. 

Kurserne skræddersyes til den enkelte arbejdsplads' behov og ønsker. Ring og hør nærmere.

Neurorehabiliteringskursus

Målgruppe

Sundhedspersonale der til dagligt arbejde med personer med erhvervet hjerneskade. Herunder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjælpere og pædagoger.

Formål

Formålet med kurset er at øge viden og forståelse for neurorehabilitering, herunder også behandlingskoncepter. Desuden øge forståelsen for vigtigheden af tværfagligt og koordinerede samarbejde samt målsætning.

Kursusindhold

Kurset bliver skræddersyet efter behov, men vil altid være tilrettelagt med både teoretisk og praktisk undervisning.

Eksempler på indhold:

- Øvre dysfagi

- Tværfagligt samarbejde, arbejdsproces og målsætning

- Lejring og forflytning

- Behandlingskoncepter

- Håndtering af den motorisk urolige eller agiterede borger

- Generel viden og forståelse af neurorehabilitering

- Neuroanatomi i praksis

Undervisere:

Undervisning varetages af de relevante faggrupper afhængig af behov - herunder ergo- og fysioterapeuter, audiologopæd, sygeplejerske samt neuropsykolog.

Pris

Ring for pris, da det afhænger af indhold, tid og antal kursister.

Hjerne i to dele

Undervisning og supervision i neurorehabilitering

 

Målgruppe

Sundhedspersonale der til dagligt arbejder med personer med erhvervet hjerneskade. Herunder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjælpere og pædagoger.

Desuden pårørende til personer med erhvervet hjerneskade.

Formål

Formålet med undervisning og/eller supervision kan være at støtte og vejlede fagpersoner i deres daglige arbejde med personer med erhvervet hjerneskade. Der kan være behov for ”nye øjne” eller behov for undervisning i konkrete problematikker, herunder noget habiliteringsmæssigt eller håndteringsmæssigt.

Undervisning kan foregå ude hos jer eller i vores egne kursuslokaler, afhængig af indholdet.

Indholdet vil variere afhængigt af det konkrete behov, fagpersoner/pårørende samt borger.

Eksempler på indhold:

- Undervisning og supervision af konkrete problematikker. Herunder fx håndtering/træning af borgere med svære funktionsnedsættelser, træning af borgere med ”skjulte skader” (kognitive funktionsnedsættelser) eller den agiterede borger

- Dysfagi undervisning

- SCA samtalestøtte (Supported Conversation for Adults with Aphasia)

- Generel viden og forståelse for neurorehabilitering og tværfagligt samarbejde

Undervisere

Undervisning varetages af de relevante faggrupper, som ergo- og fysioterapeuter, audiologopæd, neuropsykolog og sygeplejerske.

Pris

Ring for pris, da det afhænger af indhold, tid og antal kursister.

Vi er specialiserede i hjernen

På Ringstedhave holder vi os konstant opdateret på nye faglige indsigter og sparrer flittigt med hinanden. Vores faglige bredde spænder fra neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, SSA'er, sygeplejersker og audiologopæder. Alle er vi specialiserede i neurorehabilitering.

Udviklingsterapeut på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Christa Bendell

Christa Bendell, udviklingsterapeut

Ring til Christa og hør mere. Tlf nr. 40 76 02 67.

Send mail
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenters bil med logo

I bestemmer hvor kurset skal afholdes

Kurset kan både blive afholdt på jeres arbejdsplads eller i vores kursuslokaler. Ringstedhave ligger centralt på Sjælland tæt på togstation og motorvejsafkørsler.