kurser til fagpersonale

Skræddersyede kurser til kommuner og private virksomheder

Ringstedhave tilbyder målrettede kurser og supervision til fagpersoner, der arbejder med neurologiske borgere i alle aldre.

Kurserne skræddersyes til den enkelte arbejdsplads' behov og ønsker. Ring og hør nærmere.

Undervisning og supervision i neurorehabilitering

Formål

Formålet med undervisning og/eller supervision kan være at støtte, rådgive og vejlede tværfaglige fagpersoner i deres daglige rehabiliteringsindsats med personer med erhvervet hjerneskade. Der kan være behov for ”nye øjne” eller behov for undervisning og/eller supervision i konkrete problematikker, herunder rehabiliteringsmæssigt eller håndteringsmæssigt. Vi vil meget gerne have ”hands on” hos borgeren da vi mener at vi får den bedste forståelse og fornemmelse af borgeren på denne måde.

Undervisning kan foregå ude hos jer eller i vores kursuslokaler afhængig af indholdet. Supervisionen kan være en til flere dages undervisning. Men det kan også sættes sammen så der er tale om et forløb, hvor der planlægges flere dage/sessioner med tid imellem. På den måde er der mulighed for at følge op og evaluere.

Indholdet kan variere og skræddersyes efter jeres konkrete behov, fagpersoner, pårørende samt borger.

Målgruppe

Sundhedspersonale der til dagligt arbejder med personer med erhvervet hjerneskade. Herunder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjælpere og pædagoger.

Desuden pårørende til personer med erhvervet hjerneskade.

Eksempler på indhold:

- Undervisning og supervision af konkrete problematikker. Herunder fx håndtering/træning af borgere med svære funktionsnedsættelser, træning af borgere med ”skjulte skader” (kognitive funktionsnedsættelser) eller den agiterede borger

- Dysfagi undervisning

- SCA samtalestøtte (Supported Conversation for Adults with Aphasia)

- Generel viden og forståelse for neurorehabilitering og tværfagligt samarbejde

Undervisere

Undervisning varetages af de relevante faggrupper, som ergo- og fysioterapeuter, audiologopæd, neuropsykolog og sygeplejerske.

Pris

Ring for pris, da det afhænger af indhold, tid og antal kursister.

Børn med erhvervet hjerneskade

Vores udviklingsterapeut er desuden børneergoterapeut og har mange års erfaring med neurorehabilitering hos børn (6 måneder til 18 år) med erhvervet hjerneskade. Hvis der er behov for vejledning eller supervision til børn, kan dette også arrangeres. Læs mere længere nede.

Hjerne i to dele

Neurorehabiliteringskursus

Formål

Formålet med kurset er at øge viden og forståelse for neurorehabilitering, herunder også behandlingskoncepter. Desuden øge forståelsen for vigtigheden af tværfagligt og koordinerede samarbejde samt målsætning.

Målgruppe

Sundhedspersonale der til dagligt arbejde med personer med erhvervet hjerneskade. Herunder ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjælpere og pædagoger.

Kursusindhold

Kurset bliver skræddersyet efter behov, men vil altid være tilrettelagt med både teoretisk og praktisk undervisning.

Eksempler på indhold

- Øvre dysfagi

- Tværfagligt samarbejde, arbejdsproces og målsætning

- Lejring og forflytning

- Behandlingskoncepter

- Håndtering af den motorisk urolige eller agiterede borger

- Generel viden og forståelse af neurorehabilitering

- Neuroanatomi i praksis

Undervisere

Undervisning varetages af de relevante faggrupper afhængig af behov - herunder ergo- og fysioterapeuter, audiologopæd, sygeplejerske samt neuropsykolog.

Pris

Ring for pris, da det afhænger af indhold, tid og antal kursister.

Supervision og vejledning til børn med erhvervet hjerneskade

Formålet med undervisning og/eller supervision kan være at støtte, rådgive og vejlede tværfaglige fagpersoner i deres daglige rehabiliteringsindsats med børn med erhvervet hjerneskade. Der kan være behov for ”nye øjne” eller behov for undervisning og/eller supervision i konkrete problematikker, herunder rehabiliteringsmæssigt eller håndteringsmæssigt.

Vi vil meget gerne have ”hands on” hos borgeren, da vi mener at vi får den bedste forståelse og fornemmelse af borgeren på denne måde.

Undervisning foregår ude hos jer eller hjemme hos barnet. Supervisionen og rådgivning kan variere fra en dag til et forløb hvor der er mulighed for at følge op og evaluere.

Indholdet kan varierer og skræddersyet efter jeres konkrete behov, fagpersoner, pårørende samt borger.

Eksempler på indhold

- Undervisning og supervision af konkrete problematikker, herunder træning/håndtering af børn med svære funktionsnedsættelser eller børn med ”skjulte skader” (kognitive funktionsnedsættelser).

- Behandlingskoncepter (ABC) – gennem leg, i den daglige rehabiliteringsindsats hos barnet

- Generel viden og forståelse for børn med erhvervet hjerneskade

- Øvre dysfagi eller nedsat lyst til at spise

Vi er specialiserede i hjernen

På Ringstedhave holder vi os konstant opdateret på nye faglige indsigter og sparrer flittigt med hinanden. Vores faglige bredde spænder fra neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgiver, SSA'er, sygeplejersker og audiologopæder. Alle er vi specialiserede i neurorehabilitering.

Udviklingsterapeut på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Christa Bendell

Christa Bendell, udviklingsterapeut

Ring til Christa og hør mere. Tlf nr. 24 75 69 17

Send mail
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenters bil med logo

I bestemmer hvor kurset skal afholdes

Kurset kan både blive afholdt på jeres arbejdsplads eller i vores kursuslokaler. Ringstedhave ligger centralt på Sjælland tæt på togstation og motorvejsafkørsler.

Nyheder fra Ringstedhave

Tilmelding til nyhedsbrev

Modtag faglige nyheder fra Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter i din indbakke. 

Tjek om bekræftelsesmailen er røget i spammappen.