Grundkursus Facial Oral Tract Therapy (G/F.O.T.T.)
Kurset varer fem dage. Kurset indeholder et online e-learningskursus på engelsk af ca. 8 timers varighed.

Formål:
Formålet er at opnå viden, forståelse og færdigheder i at bruge F.O.T.T. ® (Facial Oral Tract Therapy) som undersøgelses – og behandlingstilgang hos patienter med erhvervet hjerneskade, der har problemer med at synke, drikke, spise, mundhygiejne, vejrtrækning og tale.

Målgruppe:
Kurset er tværfagligt og åbent for ergo- og fysioterapeuter, talepædagoger, plejepersonale med mindst 3 –årig uddannelse og læger.

Undervisningsform:
Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, selverfaringsøvelser, praktisk arbejde med supervision, patientdemonstration, superviseret undersøgelse og behandling af patienter, som regel i grupper på tre, med efterfølgende videoanalyse og klinisk ræsonnering, samt diskussion.

Kurset indeholder følgende fokusområder:
- Anatomi og fysiologi af ansigt, mund og svælg
- Normal holdning og bevægelse, typiske problemer efter hjerneskade og hvordan 
  disse påvirker spise og drikke
- Normal spise-drikkefunktion
- Struktur til undersøgelse og behandling af ansigt og mund, vejrtrækning, stemme 
  og artikulation, efter principperne af Bobath konceptet
- Terapeutisk spisning og mundhygiejne

Deltagerne bør have følgende forudsætninger:
- Afsluttet uddannelse i ovennævnte faggrupper (tvingende)
- Kompetencer til at forflytte patienter, f eks. fra seng til kørestol (tvingende)
- Arbejde med patienter med neurologiske, medicinske eller andre tilstande der 
  medfører dysfagi (tvingende)
- Erfaringer med Bobath-konceptet (ikke tvingende)

Undervisere: Brit Steen Langhorn og Barbara Augustin (Tyskland)

Dato:  
7. – 11. marts 2022

Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.30-17.30. Fredag kl. 8.30-15.00.

Sted:
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Ole Hansens vej 7, 4100 Ringsted

Pris:
12.500 ex moms. Forplejning med i prisen.

 

Anbefalet litteratur (ikke obligatorisk)

- Anatomi af øvre og nedre luftveje, mundhulen, ansigtet
- Kjærsgaard A:Ansigt, mund og svælg. ErgoFys Munksgaard, 2. udgave 2020
- Ricki Nusser Müller Busch, Karin Gampp Lehmann: Facial Oral Tract Therapy (F.O.T.T.) For 
  Eating, Swallowing, Nonverbal Communication and Speech. Springer 2020 

Tilmeld dig kurset

Tilmelding
Udviklingsterapeut på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Christa Bendell

Spørgsmål til kurset?

Kontakt udviklingsterapeut Christa Bendell
Tlf. nr. 24 75 69 17

Send mail