SCA står for ”Supported conversation for Adults with Aphasia”

Formål: Kommunikation med afasiramte borgere fører ofte til frustration for såvel den ramte og for personale, fordi der ikke opnås forståelse og enighed i samtalen. At kunne anvende metoder til at kommunikere med afasiramte borgere letter den daglige frustration, som de kommunikative vanskeligheder giver for begge parter.

Ved at beherske teknikker, der gør personalet i stand til bedre at kunne kommunikere med afasiramte borgere, ses færre misforståelser, mindre frustration, bedre forståelse og samarbejde i samtale og om den igangværende behandling. Desuden ses øget mulighed for medinddragelse i vigtige beslutninger, større tryghed for borgeren samt en bedre relation imellem personale og borger.

Indhold: Kurset består af en teoretisk gennemgang af afasi, kommunikative vanskeligheder og samtalens betydning, som undervejs illustreres med videoeksempler. Der vil være en introduktion til SCA teknikker, hvorved der lægges op til, at du afprøver teknikkerne i egen praksis. Der vil være dialog om, hvordan metoden kan inddrages i dit daglige møde med afasiramte borgere, og hvordan barrierer i samtalen kan reduceres.

Der er mulighed for opfølgning på kursisternes egne erfaringer med SCA-metoden i gruppe eller som individuel supervision.

Målgruppe: Sundhedspersonale der arbejder med neurorehabilitering

Underviser: Cecilie Bolø Østergaard, cand.mag i audiologopæd på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, certifficeret i SCA.

Tid: Kurset afholdes d. 23. november 2021 i tidsrummet kl. 13.00-16.00. 

Pris: Kommer snart ...

Tilmeld dig kurset

Kursustilmelding
Cecilie Bolø Østergaard, audiologopæd på Ringstedhave

Cecilie Bolø Østergaard

Underviser og audiologopæd på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Nyheder fra Ringstedhave

Tilmelding til nyhedsbrev

Modtag faglige nyheder fra Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter i din indbakke. 

Tjek om bekræftelsesmailen er røget i spammappen.