Kontakt fysio og ergoterapeut på telefon: 24 75 44 20.

Kontakt sygeplejerske på telefon: 20 14 24 10.

Kontakt talepædagog på telefon: 24 76 47 57.