Fagpersoner

Inklusionskriterier for henvisning til Ringstedhave

Ringstedhave Neurerehabiliteringscenter modtager voksne borgere med fysiske, kognitive og/eller sproglige følger efter en erhvervet hjerneskade.

Ringstedhave modtager borgere som har følger efter:

Kranietraumer
Apopleksi
Hjerneskader efter anoksi/toksisk påvirkning v. f.eks. hjertestop, iltmangel el. røgforgiftning
Encephalit, vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen
Guillain Barré Syndrom (GBS)

Borgeren skal være respirations- og kredsløbsstabil.

Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller borgere med et aktivt alkohol- eller stofmisbrug.

Hverdagstræning på Ringstedhave - pynte juletræ

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Ledige pladser, bestilling og indskrivelse

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller tlf. 20 14 19 11 eller via nedenstående mail, som er sikret.

Send mail
tilbud til kommuner

Vi tilbyder genoptræning til følgende målgrupper:

I samarbejde med kommunerne tilbyder vi borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats, målrettet støtte og et specialiseret rehabiliteringsforløb.

  • Komplekse funktionsnedsættelser af bevægelser samt andre kropsfunktioner
  • Komplekse og omfattende mentale funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for funktionsevnen
  • Adfærdsproblemer og/eller betydelige problemer med orienteringsevne, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for borgeren selv eller andre
  • Komplekse funktionsnedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation
  • Komplekse udtrætningsproblematikker
  • Komplekse problemstillinger i forhold til familiesituation, arbejdsmarkedet og/eller boligsituation