Fagpersoner

Indskrivelse til neurorehabiliteringsforløb på Ringstedhave

Vi hjælper med indskrivningen på Ringstedhave, og vi er i løbende dialog med den henvisende kommune. Vi tror nemlig på, at samarbejde mellem fagpersoner gavner den hjerneskadede borger bedst.

De fleste af vores borgere, henvises direkte til Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter efter udskrivelse fra sygehuset.

Inden borgeren bliver indskrevet på Ringstedhave, vil der blive udformet et bestillingsbilag.

Bestillingsbilaget indeholder oplysninger/aftaler om:

  • Varighed af opholdet
  • Indskrivelse på §§
  • Pris samt hvad denne inkluderer

Inden indskrivelsesdagen indhenter kommunen samtykke til, at Ringstedhave kan indhente opdaterede scannings- og journalnotater. 

Hvis vi på baggrund af samtale og journal er i tvivl om, hvorvidt vi på Ringstedhave kan varetage borgerens behov, vil vi foretage et visiterende besøg hos borgeren på stamafdelingen.

Vi holder tæt kontakt med hjerneskadekoordinator, sygehusafdelingen etc. for at være opdaterede på borgerens funktionsevne, så overgangen fra sygehuset til Ringstedhave bliver så god som muligt.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Ledige pladser, bestilling og indskrivelse

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller tlf. 20 14 19 11 eller via nedenstående mail, som er sikret.

Send mail