Individuel rehabilitering

Alle tilbud på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter tilrettelægges individuelt og kan indeholde en bred vifte af elementer.

Vi kan tilbyde følgende elementer til den individuelle neurorehabilitering:

Udredning og træning hos fysioterapeut og ergoterapeut

 • Vurdering af funktionsevne
 • Afklaring af ressourcer og begrænsninger i forhold til borgerens mål
 • Afklaring af eventuelle hjælpemidler, støttebehov og bolig
 • Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske interventionsmetoder med fokus på daglig livsførelse og mobilitet
 • Mulighed for hjemmetræning (Ringstedhave afholder ikke transportudgifter for borgeren)

Logopæd og neuropsykolog

 • Udredning af kommunikative og kognitive udfordringer
 • Tilrettelæggelse af undervisning-/træningsforløb af ovennævnte
 • Støtte til øget indsigt og accept af de nye livsvilkår

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter

 • Træning i hverdagens gøremål i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt logopæd og neuropsykolog
 • Pleje og observation døgnets 24 timer
 • Samtaler med borgere og pårørende
 • Varetager kontaktpersonrollen

Ernæring

 • Ad hoc inddragelse af diætist
 • Differentiering af kost i forhold til behov

Behov for lægebistand

 • Vi samarbejder med borgerens egen læge, som har behandlingsansvaret – også selvom borgeren er indlagt hos os (i en anden kommune end hjemkommunen)
 • Derudover har vi et samarbejde med et lokalt lægehus, som varetager den akutte behandling efter henvisning fra egen læge

Genoptræning på Ringstedhave Neurorehabiliteringcenter, træning af finmotorik for hjerneskadet borger

Forløbsansvarlig neuropsykolog på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Louise Gade

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 eller via mail

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies