Fagpersoner

Individuelt tilrettelagt neurorehabilitering

Alle tilbud på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter tilrettelægges individuelt og varetages af et tværfagligt specialiseret team.

Tværfaglighed og rehabilitering ud fra borgerens udviklingsmuligheder

Ringstedhaves neurorehabiliteringsforløb starter i umiddelbar forlængelse af indlæggelse på sygehus eller efter udskrivelse. Perioden fra udskrivelse fra sygehus og til genoptræningsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Vi modtager helst borgere hurtigst muligt efter udskrivelse, da det er vores erfaringer, at det giver de bedste resultater.

Et rehabiliteringsforløb hos os fokuserer på intensive indsatser med udgangspunkt i tværfaglige rehabiliteringsinterventioner, hvor borgerens behov for udviklingsmuligheder altid er i fokus.

Vi udreder borgerens funktionsniveau via tests, samtaler og observationer for derefter, i samarbejde med borgeren, pårørende og kommunen, at tilrettelægge det individuelle rehabiliteringsforløb.

Rehabiliteringsindsatserne varetages af et team omkring borgeren. Teamet arbejder ud fra den interdisciplinære tværfaglige tilgang.

Et team kan bestå af neurolog, neuropsykolog, fysio- og ergoterapeut, talepædagog, sygeplejersker og plejepersonale. Samtidig vil hver borger få tilknyttet en forløbsansvarlig kontaktperson.

Vi kan tilbyde følgende elementer til den individuelle neurorehabilitering:

 

Udredning og træning hos fysioterapeut og ergoterapeut

 • Vurdering af funktionsevne
 • Afklaring af ressourcer og begrænsninger i forhold til borgerens mål
 • Afklaring af eventuelle hjælpemidler, støttebehov og bolig
 • Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske interventionsmetoder med fokus på daglig livsførelse og mobilitet
 • Mulighed for hjemmetræning (Ringstedhave afholder ikke transportudgifter for borgeren)

Logopæd og neuropsykolog

 • Udredning af kommunikative og kognitive udfordringer
 • Tilrettelæggelse af undervisning-/træningsforløb af ovennævnte
 • Støtte til øget indsigt og accept af de nye livsvilkår

Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter

 • Træning i hverdagens gøremål i samarbejde med fysio- og ergoterapeuter samt logopæd og neuropsykolog
 • Pleje og observation døgnets 24 timer
 • Samtaler med borgere og pårørende
 • Varetager kontaktpersonrollen

Ernæring

 • Ad hoc inddragelse af diætist
 • Differentiering af kost i forhold til behov

Behov for lægebistand

 • Vi samarbejder med borgerens egen læge, som har behandlingsansvaret – også selvom borgeren er indlagt hos os (i en anden kommune end hjemkommunen)
 • Derudover har vi et samarbejde med et lokalt lægehus, som varetager den akutte behandling efter henvisning fra egen læge

Genoptræning på Ringstedhave Neurorehabiliteringcenter, træning af finmotorik for hjerneskadet borger

ABC-konceptet 

Vi arbejder blandt andet ud fra ABC-konceptet (Affolter, Bobath og Coombs) i forhold til neuropsykologiske og neuropædagogiske principper.

Vi prioriterer også en eklektisk tilgang, hvor vi inddrager andre relevante interventioner – afhængig af borgerens behov. Det sker ud fra personalets erfaring og viden om, hvad der virker.

 

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller
tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send mail