Fagpersoner

Forskning

På Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter er vi opmærksomme på den nyeste viden inden for neurorehabilitering. Derfor går vi op i at hele tiden udvikle os. Dette sker gennem videnskabelig studier og projekter, og der holdes løbende undervisning og workshops internt og eksternt.

Herunder kan du læse mere om vores tidligere og nuværende forskningsprojekter. Har du spørgsmål eller kommentarer til Ringstedhaves forskning, er du velkommen til at kontakte udviklingsterapeut Christa Bendell.

Udviklingsterapeut på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Christa Bendell

Christa Bendell, udviklingsterapeut

Kontakt Christa for at høre mere om forskningsprojekter på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Tlf. nr. 24 75 69 17

Send mail

Deep Oscillation, som middel til symptombehandling hos neurologiske borgere med dysfagi

En afrapportering af brug af Deep Oscillation til behandling af neurologiske borgere med dysfagi udarbejdet af Christa Bendell, Udviklingsterapeut på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, januar 2021.

Klik her for at læse rapporten.

Quantstroke

Kan måden du bruger din smarttelefon på, forudsige, hvordan du har det? – data fra personer, der har oplevet en apopleksi”.

Vi deltager i dette forskningsprojekt ved at indlevere data til forskningsenheden på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Projektet er et samarbejde mellem Hammel Neurocenter / Aarhus Universitet og Universitet af Leiden, Nederland.


Validitet, reliabilitet og anvendelighed af undersøgelsesredskaberne CAM og SAM

Vi deltager i et projekt som udføres i samarbejde mellem Parker Instituttet, Syddansk Universitet, Professionshøjskolen UCN og Københavns Professionshøjskole. Projektet omhandler validitet, reliabilitet og anvendelighed af de danske versioner af undersøgelsesredskaberne CAM (Clinical Assessment of Modes) og SAM (Selv-Assessment of Modes).
Redskaberne belyser hvordan ergoterapeuter og deres borgere samarbejder og hvordan deres relation er. De belyser hvilke modi terapeuterne anvender og hvilke modi borgeren ønsker anvendt i samarbejdet.

Projektet forløber indtil januar 2023.