Forløb

Omdrejningspunktet for den primære rehabiliteringsindsats er daglige aktiviteter. 

Hver faggruppe bidrager med specialiserede indsatser i forhold til, at borger kan opnå sine mål.

Forløbskoordinator

Rehabiliteringen er en tværfaglig indsats, hvor alle faggrupper bidrager – og bliver koordineret tæt af forløbskoordinator. Forløbskoordinator vil ofte have den primære kontakt med kommune og pårørende gennem opholdet. 

Borgercentrerede mål

Opstillingen af borgercentrerede mål, struktureres ud fra ”Den Involverende Samtale”. Og med udgangspunkt i disse, bliver statusbeskrivelser udformet, hvori de faglige undersøgelser noteres – samt faglige mål nedfældes. Statusbeskrivelserne vil blive tilsendt i god tid, inden der indkaldes til statusmøde.

Statusmøder vil oftest være struktureret ved, at der afholdes et formøde, hvor personale og kommune afklarer borgers funktionsevne og hvad der skal ske fremadrettet. Dernæst inviteres borger og pårørende ind i mødet, hvor borger vil blive præsenteret for, hvad der er drøftet under formødet. Hvis borger eller kommune ønsker en anden mødeform, kan dette aftales med forløbskoordinator.

Ved udskrivelse vil borger få medbragt opdaterede håndteringsplaner og doseret medicin (ca tre dage frem). Forløbskoordinator vil sikre, at alle foranstaltninger er klar til udskrivelse.

 

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder specialiseret neurorehabilitering til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter direkte traumer på kraniet/ hjernen, hjerneblødning, blodprop i hjernen, iltmangel, meningitis eller andre faktorer, som har påvirket hjernen.
Ringstedhave modtager ikke borgere, hvor lidelsen har en fremadskridende prognose, i den negative retning – med mindre at der er lavet klare mål og aftaler for indsatsen.

Ledige pladser, bestilling og indskrivelse

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog, Louise Gade, på tlf. 24 75 69 17 eller via nedenstående mail, som er sikret.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies