Fagpersoner

Bevillingsgrundlag

Sundhedsloven § 140 samt serviceloven § 107.

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter modtager borgere med behov for specialiseret neurorehabilitering i henhold til Sundhedsloven § 140. Disse borgere udskrives fra sygehuset med genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering. 

Vi er derudover et midlertidigt døgntilbud, i henhold til Serviceloven § 107 der omhandler bo- og træningsophold.

Det er også muligt for privatpersoner at købe et ophold, men langt størstedelen af opholdene er finansieret af kommunen.

Selvom de fleste af vores borgere ankommer direkte fra sygehuset, så er det altså også muligt for kommunen at købe et ophold til en borger, der midlertidigt har været hjemme på ophold i kommunen. Der kan være flere årsager til, at en kommune er nødt til at hjemtage en borger i en midlertidig periode, og vi samarbejder derfor også gerne med de lokale rehabiliteringsinstanser om at overtage borgeren, når tidspunktet er det rigtige for dem.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Ledige pladser, bestilling og indskrivelse

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller tlf. 20 14 19 11 eller via nedenstående mail, som er sikret.

Send mail
Lovgrundlag For bevilling

§ 107

Serviceloven

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

§ 140

Sundhedsloven

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning

§ 84

Sundhedsloven

Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.