ARBEJDSEVNEVURDERING - TILBUD FOR JOBCENTRE OG BORGERE

Arbejdsevnevurdering ved følger efter hjerneskade

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter erhvervet hjerneskade eller commotio (hjernerystelse), at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen herunder den helbredsmæssige del som den praktiske funktionsdel. Ringstedhave tilbyder at lave en komplet arbejdsevnevurdering.

Den helbredsmæssige afklaring

Et ambulant forløb tager 1- 4 uger afhængigt af hvilke faggrupper, der vurderes relevante at inddrage i forbindelse med undersøgelse og udredning hos os.

I det ambulante team har vi følgende faggrupper:

 

  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Neuropsykologer
  • Logopæder
  • Socialrådgiver

 

Alle på Ringstedhave arbejder til daglig med specialiseret neurorehabilitering.

Vores socialrådgivere har mange års erhvervserfaring indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.

 

Udredningen af borgerens helbredsmæssige funktionsevne, tager udgangspunkt i et tværfagligt standardiseret testbatteri, hvor borgerens ressourcer og problematikker belyses. (Læs mere herom nederst på siden.)

Når kommunen henvender sig til Ringstedhave afstemmes behov i forhold til den enkelte borger.  

Herefter lægger det tværfaglige team programmet for udredningen, som sendes til kommunen, hvor en konkret pris også præsenteres.

 

Efter endelig afstemning mellem kommune og Ringstedhave,
bliver borger indkaldt til en opstartsamtale med socialrådgiver på Ringstedhave. Opstartsamtale kan foregå på jobcenteret, hvis kommunen ønsker dette.

Den helbredsmæssige funktionsevnevurdering sammenfattes i en socialfaglig, beskæftigelsesrettet og helhedsorienteret rapport.

Rapporten skal bruges af jobcenteret til at vurdere videre tiltag i forbindelse med borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den praktiske del af arbejdsevnevurderingen

Når den helbredsmæssige del af arbejdsevnen er afklaret, kan det vise sig, at der er behov for en praktisk vurdering.
Ringstedhave tilbyder at varetage den praktiske del af afklaringen i en udekørende funktion.

Vores socialrådgiver vil i samarbejde med kommune og borger:

  • Etablere en egnet praktik inden for 14 dage
  • Have hyppig opfølgning med praktiksted og borger
  • Efterfølgende sammenfatte en fyldestgørende rapport over den praktiske del af arbejdsevnen

Vælger kommunen et forløb hvor både helbred og praktisk afklaring er inkluderet, sammenfattes begge rapporter.

Ringstedhaves målsætning er at udarbejde et konkret og klart skriftligt resultat som kommunen kan anvende til videre tiltag i borgerens sag.

Prisliste (vejledende)

 

 Neuropsykologisk undersøgelse 10.300-15.000 kr. 
 Ergoterapeutisk undersøgelse 4.500 kr.
 Fysioterapeutisk undersøgelse 3.000 kr. 
 Særligt behov for overnatning (ink. forplejning) pr døgn 1.000 kr 
 Jobkonsulent/mentor-funktionen  950 kr pr uge
 Arbejdsevnerapport 3.000 kr. 


Transportudgift til/fra Ringstedhave aftales med henvisende kommune.

Testbatteri

Herunder kan du se et udsnit af hvilke testbatterier fagpersonerne på Ringstedhave anvender. Vi indgår gerne dialog om, hvilke tests der kan have relevans for den enkelte borger. 

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt forløbsansvarlig socialrådgiver, Linda Colberg Møller på tlf. nr. 20 14 19 11 eller mail.

Send mail

Linda Colberg Møller

Uddannet socialrådgiver i 2007

Socialrådgiver på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Tidligere ansættelser:

Halvandet år som socialrådgiver på Center for Neurorehabilitering (CNN), Næstved Sygehus.

Tre år som selvstændig socialrådgiver og konsulent som social- og beskæftigelsesrettet mentor.

Tre år som jobkonsulent i Roskilde Kommune i den tværfaglige enhed for sygedagpengemodtagere.

Tre år som socialrådgiver i Roskilde Kommune i sygedagpengeafsnittet.