Ambulant funktionsevnevurdering

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter erhvervet hjerneskade, at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge funktionsniveauet og dennes indvirkning på arbejdsevnen.

Ringstedhave tilbyder ambulant funktionsevnevurdering af borgere med erhvervet hjerneskade.

Et ambulant forløb tager 1- 4 uger afhængigt af hvilke faggrupper, der vurderes relevante at inddrage i forbindelse med undersøgelse og udredning hos os.

I det ambulante team har vi følgende faggrupper:

 

  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • Neuropsykologer
  • Logopæder
  • Socialrådgivere


Alle på Ringstedhave arbejder til daglig med specialiseret neurorehabilitering.

Vores socialrådgivere har mange års erhvervserfaring indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.


Udredningen af borgerens funktionsevne, tager udgangspunkt i et tværfagligt standardiseret testbatteri, hvor borgerens ressourcer og problematikker belyses. (Læs mere herom nederst på siden.)


Når kommunen henvender sig til Ringstedhave afstemmes behov i forhold til den enkelte borger.  

Herefter lægger det tværfaglige team programmet for udredningen, som sendes til kommunen, hvor en konkret pris også præsenteres.


Efter endelig afstemning mellem kommune og Ringstedhave,
bliver borger indkaldt til en opstartsamtale med socialrådgiver på Ringstedhave. Opstartsamtale kan foregå på jobcenteret, hvis kommunen ønsker dette.

Funktionsevnevurderingen sammenfattes i en socialfaglig, beskæftigelsesrettet og helhedsorienteret rapport.


Rapporten skal bruges af jobcenteret til at vurdere videre tiltag i forbindelse med borgerens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet.

Prisliste (vejledende)

Pris: 15.000 – 25.000 kr.

  • Neuropsykologisk undersøgelse:                   10.300 – 15.000 DKK
  • Fysioterapeutisk undersøgelse:                      3.000 DKK
  • Ergoterapeutisk undersøgelse:                       4.500 DKK
  • Socialfaglig status:                                           3.000 DKK
  • Vejledende timepris                                          750 DKK

Transportudgift til/fra Ringstedhave aftales med henvisende kommune.

Særligt behov for overnatning (inklusiv forplejning): 1000 kr./døgn.

Testbatteri på Ringstedhave

Her kan du se et udsnit af, hvilke testbatterier vi anvender. Vi indgår gerne dialog om, hvilke tests der kan have relevans for den enkelte borger.

Ergoterapeut:                                                                                                                          AMPS
WEIS
WRI 
ACQ – OP

Neuropsykolog:
WAIS-IV 
MSU
Neuropsykologisk test (Kasper Jørgensen)
Personlighedstest
BDI
MCMI

Logopæd:
WAB
CAT
PALPA
FAVRES
CCCABI

Fysioterapeut:
MAS
DEMMI
Six minute
Walk test
TUG
Tandemtest
Sit til stand
Low row – 8 m
0-5 Styrketest af OE

Kontakt socialrådgiver Linda Colberg Møller på telefon 20 14 19 11

Kontakt os

For yderligere oplysninger kontakt socialrådgiver, Linda Colberg Møller på tlf. nr. 20 14 19 11 eller mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies