Fagpersoner

Samarbejde med kommuner omkring rehabilitering.

Rehabiliteringsforløbet foregår i tæt samarbejde mellem centrets forløbskoordinator og kommunens hjerneskadekoordinator, for at sikre det mest effektive og optimale forløb for borgeren. Der udarbejdes statusattester under forløbet og ved udslusning til kommunen, hvor vi også tilbyder sparring og supervision til kommunens terapeuter.

 

Rammeaftaler

Der kan indgås rammeaftaler for enkelte pladser af kommunerne. Pris og vilkår omkring en rammeaftale vil være baseret på en konkret aftaleindgåelse mellem Ringstedhave og kommunen.

 

Henvisning til Ringstedhave

Et rehabiliteringsophold på Ringstedhave kan bevilges i henhold til sundhedsloven §140, som dog kræver en genoptræningsplan jf. sundhedsloven §84.


Der tilbydes også ophold i henhold til serviceloven §83a, §85 samt §86.

Forløb vil også kunne tilbydes efter serviceloven §107 (afventer endelig godkendelse fra Socialtilsyn Øst).

 

 

Ringstedhave

Ringstedhave

Kontakt centerchef Christina Kjellerup Nielsen på telefon: 40 76 02 67 eller via mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies