Borgeren modtages umiddelbart efter udskrivelse fra hospitalet.

Vi anbefaler, at fagpersoner kontakter os, så snart der er en indikation for, at det bliver en udskrivelse med genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, da vi i perioder har venteliste.

Sundhedsloven § 140 og Serviceloven § 107

Et rehabiliteringsophold på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter kan bevilges i henhold til Sundhedsloven § 140 eller Servicelovens § 107.

 

Faglighed på Ringstedhave

Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig og Socialrådgiver
Linda Colberg Møller
tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send mail

Kontakt os

 
Fysioterapeut og ergoterapeut: Tlf. 2475 4420
Sygeplejerske: Tlf. 2475 4094
Talepædagog: Tlf. 2476 4757

Send e-mail
Når arbejdsevnen skal vurderes

Arbejdsevnevurdering på Ringstedhave

I nogle tilfælde er arbejdsevnen påvirket i så høj grad efter erhvervet hjerneskade eller commotio (hjernerystelse), at der kan være behov for afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen herunder den helbredsmæssige del som den praktiske funktionsdel. Ringstedhave tilbyder arbejdsevnevurdering.

Læs mere om arbejdsevnevurdering på Ringstedhave her.

Nyheder fra Ringstedhave

Tilmelding til nyhedsbrev

Modtog faglige nyheder fra Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter i din indbakke. 

Tjek om bekræftelsesmailen er røget i spammappen.