Cirka 20.000 danskere bliver årligt diagnosticeret med en hjerneskade og landets hospitaler henviser på årsplan cirka 7.000 borgere til genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Men kommunerne har haft svært ved at skabe rimelige, trygge og tilstrækkeligt specialiseret rammer for de mange berørte personer.

Det var en af hovedårsagerne til at den private pleje- og omsorgsvirksomhed Forenede Care, der blandt andet driver plejecentre og hospitaler i både Danmark og Sverige, i april 2018 valgte at åbne Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter.

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter logo 

Siden foråret 2018 har det tværfaglige team behandlet og genoptrænet mere end 90 beboere med erhvervet hjerneskade. Årsagerne til hjerneskaderne er vidt forskellige og skyldes fx hjerneblødning, blodprop eller en ulykke.

Fælles for beboerne er, at de på Ringstedhave modtager en specialiseret genoptræning i nyrenoverede lokaler af specialister inden for hjerneskade og neurorehabilitering.

Der er plads til 14 beboere ad gangen på Ringstedhave, og forløbene kan strække sig fra få uger til flere måneder. Et genoptræningsforløb bevilges oftest af borgerens hjemkommune, mens andre vælger at betale for et forløb på Ringstedhave selv.

Mens borgerne opholder sig på Ringstedhave, drejer livet sig om træning. Mantraet er: ”Alt er træning.” Udover direkte træning med fx fysioterapeut eller talepædagog, er hverdagen fyldt af indirekte træning fx når beboerne træner at spise selv, tørre borde af, taler med hinanden osv.

Målet er at blive mest mulig selvhjulpen, genvinde kontrol over eget liv og bevare livskvaliteten fra før hjerneskaden skete.

Ringstedhave tilbyder også kurser

Fra 2020 begyndte Ringstedhave - i tillæg til rehabiliteringsforløb - også at tilbyde kurser inden for neurologi og neurorehabilitering med interne og eksterne eksperter.

Louise Gade, forløbsansvarlig neuropsykolog på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 17 eller via mail

Send mail
Anja Nielsen, Personaleleder på Ringstedhave

Anja Nielsen

Personaleleder
Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter
Tlf. nr. 40 76 12 14 

Send mail

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter drives af omsorgsvirksomheden Forenede Care A/S.