Bevillingsgrundlag

For neurorehabilitering på Ringstedhave.

Ringstedhave modtager borgere med behov for neurospecialiseret rehabilitering iht. Sundhedsloven § 140.

Vi er derudover et midlertidigt døgntilbud, iht. Lov om Socialservice § 107 der omhandler bo- og træningsophold.

Vores primære formål er at genoptræne borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade.

 

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder specialiseret neurorehabilitering til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter direkte traumer på kraniet/ hjernen, hjerneblødning, blodprop i hjernen, iltmangel, meningitis eller andre faktorer, som har påvirket hjernen.
Ringstedhave modtager ikke borgere, hvor lidelsen har en fremadskridende prognose, i den negative retning – med mindre at der er lavet klare mål og aftaler for indsatsen.

Ledige pladser, bestilling og indskrivelse

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog, Louise Gade, på tlf. 24 75 69 17 eller via nedenstående mail, som er sikret.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies