Pårørende

Dine pårørende er meget velkomne på Ringstedhave. Vi har flere tilbud til pårørende i forbindelse med dit ophold hos os.

En hjerneskade påvirker ikke kun den ramte, men også de mennesker som er tæt på. Som pårørende til en hjerneskadet kan man opleve reaktioner, som kan være svære at håndtere alene. På Ringstedhave giver vi dine pårørende viden og hjælp til at håndtere de følger, som en hjerneskade kan medføre i for eksempel en familie. Som pårørende kan man opleve at stå meget alene og være i krise, samtidig med at man skal sørge for at hverdagen fungerer som før, og at livet går videre. Som senhjerneskadet er det vigtigt at ens pårørende også får hjælp til at klare den nye situation.

Vi tilbyder pårørende en samtale med vores neuropsykolog, hvis der er behov for dette. Desuden kan vores socialrådgiver give dig og din pårørende råd og vejledning omkring jeres økonomiske forhold og lignende.

Vores tilbud til pårørende er blandt andet:

  • Temadage og -aftener om blandt andet hjernen og dens funktioner, skadesfølger, psykosociale følger, sorg, krise og en ny livssituation
  • Samtale- og erfaringsudvekslingsgrupper
  • Individuelle samtaler
  • Hjælp til at genetablere fællesaktiviteter

Opdateringer om temaaftner lægges ud på vores hjemmeside, samt på Ringstedhaves informationstavle.

Via vores samarbejde med Hjerneskadeforeningen har vi viden om de landsdækkende tilbud som foreningen har til hjerneskadede og deres pårørende.


Arrangementer og temaaftener

Vi afholder løbende temaaftner for borgere og pårørende, hvor hovedtemaerne vil omhandle de dilemmaer og problematikker som opstår, når man bliver ramt af en skade i hjernen.

Kontakt os

Er du pårørende er du velkommen til at ringe til os på tlf. 24 48 05 91 eller 24 48 07 51.

Ønsker du informationer om Ringstedhave eller at booke en plads kan du kontakte forløbsansvarlig neuropsykolog, Louise Gade, på tlf. 24 75 69 17 eller via mail.

Send e-mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies