Pårørende til en hjerneskadet

En hjerneskade påvirker ikke kun den ramte, men også de mennesker, som er tæt på. Som pårørende til en hjerneskadet kan du opleve reaktioner, som kan være svære at håndtere alene. Vi har flere tilbud til pårørende i forbindelse med dit ophold hos os.

På Ringstedhave har du som pårørende mulighed for at få viden og hjælp til at håndtere de følger, som en hjerneskade kan medføre i en familie.

Vi tilbyder samtaler med neuropsykolog, hvis der er behov for dette. Derudover er du som pårørende altid velkommen til at tale med vores personale. Vores socialrådgiver kan give råd og vejledning om økonomiske forhold og lignende.

Vores tilbud til pårørende er blandt andet:

  • Temaaftener om blandt andet hjernen og dens funktioner, skadesfølger, psykosociale følger, sproglige udfordringer, sorg, krise og en ny livssituation. På disse aftener har du også mulighed for at tale og erfaringsudveksle med andre pårørende
  • Individuelle samtaler
  • Hjælp til at genetablere fællesaktiviteter

Hold dig opdateret om temaaftener på Ringstedhaves opslagstavle.

Via vores samarbejde med Hjerneskadeforeningen har vi viden om de landsdækkende tilbud som foreningen har til hjerneskadede og deres pårørende.

Besøg:

På Ringstedhave har vi ikke faste besøgstider. Du er altid velkommen, men vil du være sikker på at din pårørende ikke er midt i en træning eller et hvil når du kommer, så er du velkommen til at ringe til os på 24 48 05 91.

Børn er naturligvis også velkomne på Ringstedhave. Vi har indrettet et lille legehjørne på fællesarealet.

De firbenene venner

På Ringstedhave er dyr velkomne. Hvis du vil medbringe hunden, marsvinet eller andet, så aftal det med os, så vi kan finde nogle gode rammer for det.

Pårørende på Ringstedhave er velkomne

Det var dejligt at få lov til at sidde sammen med andre pårørende og mærke, at jeg ikke var den eneste, der går med de her tanker og følelser. At der er andre, der har det som mig

Pårørende til beboer med senhjerneskade Om Ringstedhaves Pårørendeaftener
Linda Collberg Møller, Socialrådgiver Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

Kontakt os

Er du pårørende er du velkommen til at ringe til os på tlf. 24 48 05 91 eller 24 48 07 51.

Ønsker du informationer om Ringstedhave eller at booke en plads kan du kontakte forløbsansvarlig og Socialrådgiver Linda Colberg Møller tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send e-mail
Medvind - en podcast for og om pårørende til mennesker med en erhvervet hjerneskade 

Lyt til podcasten Medvind: "Pårørendes oplevelser" med neuropsykolog Louise Gade

Louise Gade er forløbsansvarlig neuropsykolog på Ringstedhave. Med sin ekspertise inden for feltet, forklarer Louise hvor kompleks vores hjerne er, og reflekterer over påstanden om at ikke to hjerneskader er ens.

Louise har i sit arbejde næsten mere kontakt med de pårørende end med hjerneskadede. Hun oplever ofte, at pårørende har svært ved at sætte ord på, hvordan de har det, fordi de har dårlig samvittighed over de følelser de har, i kontrast til den hjerneskadede. 

 

Vært og tilrettelægger: Silke Møller Nielsen

Komponist og klipper: Jens Michael Østergaard