Dagligdag og træning

På Ringstedhave foregår træningen over hele døgnet. Træningen knytter sig til dagligdagsaktiviteter og det er vigtigt for os at disse aktiviteter er i overensstemmelse med din livsførelse.

Omdrejningspunktet for dit træningsophold vil være de daglige aktiviteter, som du skal hjem og klare igen. Det kunne f.eks. være, at gå i bad, klæde dig på, vaske dit tøj, tilberede mad og brygge din kaffe. Vi arbejder naturligvis også med din fysiske funktion, såsom at vende dig i sengen, komme op at stå og gå, hvis det er muligt. Træningen bliver altid tilpasset dit funktionsniveau.

Dine mål og ønsker vil være centrum for personalets indsatser. Vi vil sammen med dig arbejde hen imod så stor selvstændighed som muligt.

Din træning vil foregå sammen med:

  • Fysio- og ergoterapeut
  • Social- og sundhedsassistent
  • Sygeplejerske
  • Neuropsykolog
  • Talepædagog
  • Værkstedsassistent

Derudover har vi en socialrådgiver, der blandt andet kan hjælpe dig med at få overblik over økonomiske forhold, forsikringer og dine rettigheder ift. fremtidig genoptræning.

Vi tilbyder

Ringstedhave tilbyder genoptræning til borgere, som har pådraget sig en skade på hjernen. Det kan være skader efter traumer, apopleksi, anoksisk/toksisk skade,  encephalit/vaskulit eller andre betændelsestilstande i hjernen. Desuden kan vi modtage borgere med Guillain Barré Syndrom (GBS).
Vi modtager ikke borgere med progredierende lidelser eller som har et aktiv alkohol- eller stofmisbrug.

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 eller via mail

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies