Borgere

Ringstedhave er et neurorehabiliteringstilbud for borgere med erhvervet senhjerneskade.

Ringstedhave er et neurorehabiliteringstilbud, til borgere som har fået en erhvervet hjerneskade.

Når man er indskrevet på Ringstedhave, vil man dagligt live tilbudt træning, over hele døgnet. Personalet er uddannet i, at træne borgerne gennem alle dagens aktiviteter. Derudover bliver man tilbudt daglig træning med fysio- og ergoterapeut. Der vil derudover tilbydes neuropsykologisk- og logopædisk træning, hvis der er behov for dette.

 

Rehabiliteringsindsatsen har altid borgeren i centrum. Det betyder, at borgerens mål og ønsker, er omdrejningspunktet for træningen.

 

Ringstedhaves rehabiliteringsforløb starter i umiddelbar forlængelse af indlæggelse på sygehus eller efter udskrivelse. Perioden fra udskrivelse fra sygehus og til genoptræningsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Som udgangspunkt skal kommuner tilbyde senhjerneskadede et rehabiliteringsforløb indenfor syv dage efter udskrivelse.

 

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog, Louise Gade, på tlf. 24 75 69 eller via mail.

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies