Borgere

Ringstedhave er et neurorehabiliteringstilbud for borgere med erhvervet senhjerneskade.

Når du er indskrevet på Ringstedhave, vil du blive tilbudt træning over hele døgnet. Personalet er uddannet i, at træne borgerne gennem alle dagens aktiviteter. Du vil blive tilbudt daglig træning med fysio- og ergoterapeut, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Alle vore beboere tilknyttes neuropsykolog. Huset rummer også talepædagog, hvis du har brug for det. Både neuropsykolog og talepædagog tilbyder undervisning/træning i sproglige og mentale færdigheder.

 

Rehabiliteringsindsatsen har altid borgeren i centrum. Det betyder, at dine mål og ønsker, er omdrejningspunktet for træningen.

 

Det er din hjemmekommune, der finansierer opholdet på Ringstedhave. Det sker hvis sygehuset udskriver dig med en genoptræningsplan på specialiseret niveau. Rehabiliteringsforløbet starter i umiddelbar forlængelse af din indlæggelse på sygehuset. Et forløb hos os varierer i længde, alt mellem 4 uger og 6 mdr. Ringstedhave vil være i løbende dialog med din hjemkommune og dig, så vi sammen får sikret en god og tryg overgang, når du skal hjem.

 

På videoen herunder kan du høre om Peters genoptræningsforløb på Ringstedhave:

Forløbsansvarlig neuropsykolog på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, Louise Gade

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig neuropsykolog
Louise Gade
tlf. 24 75 69 eller via mail

Send mail

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies