Det er din hjemkommune, der finansierer opholdet på Ringstedhave. Det sker, hvis sygehuset udskriver dig med en genoptræningsplan på specialiseret niveau. Rehabiliteringsforløbet starter i umiddelbar forlængelse af din indlæggelse på sygehuset.

 

Som udgangspunkt skal kommuner tilbyde senhjerneskadede et rehabiliteringsforløb indenfor syv dage efter udskrivelse.

 

Når du er indskrevet på Ringstedhave, vil du blive tilbudt træning over hele døgnet. Du vil blive tildelt et fast team med ergo- og fysioterapeuter, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent. Træningen vil foregå dagligt af disse fagpersoner og personalet er uddannet i at træne dig gennem alle dagens aktiviteter. Alle tilknyttes neuropsykolog. Huset rummer også talepædagog, hvis du har brug for det. Både neuropsykolog og talepædagog tilbyder undervisning/træning i sproglige og mentale færdigheder.

Rehabiliteringsindsatsen har dig i centrum. Det betyder, at dine mål og ønsker, er omdrejningspunktet for træningen. Hver 14. dag sættes der mål sammen med dit team, ud fra hvad du ønsker at træne på og blive bedre til.

Et forløb hos os varierer i længde, alt mellem 4 uger og 6 mdr. Ringstedhave vil være i løbende dialog med din hjemkommune og dig, så vi sammen får sikret en god og tryg overgang, når du skal hjem.

 

 

Cecilie Bolø Østergaard, audiologopæd på Ringstedhave

Kontakt os

Kontakt forløbsansvarlig og audiologopæd
Cecilie Bolø Østergaard
tlf. 20 14 19 11 eller via mail

Send mail
Mød vores tidligere borgere

Patienthistorier fra Ringstedhave

Find inspiration i andres historie. Fx Anders der trænede sig selv op efter en alvorlig hjerneblødning i tæt samarbejde med Ringstedhaves fagpersoner.

Find vores patienthistorier her.