• Langagergård Plejecenter
  Rehabilitering

  Forenede Care rehabilitering

  Ringstedhave er et målrettet tilbud til de kommuner, der ikke selv har mulighed for at tilbyde deres borgere et specialiseret rehabiliteringsforløb efter en hjerneskade.

 • REHABILITERING

  Specialiseret neurorehabilitering

  Ringstedhave tilbyder en dagligdag med træning i fokus syv dage om ugen, hele døgnet og i de aktiviteter der foregår omkring borgerne.

Specialiseret rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede

Ringstedhave er et målrettet tilbud til de kommuner, der ikke selv har mulighed for at tilbyde deres borgere et specialiseret rehabiliteringsforløb.

I samarbejde med kommunerne tilbyder vi borgere med erhvervet hjerneskade en optimal indsats, målrettet støtte og et specialiseret rehabiliteringsforløb, som lever op til Sundhedsstyrelsens krav og vejledninger.


Ringstedhave tilbyder rehabilitering til borgere med følger som:

 • Komplekse funktionsnedsættelser af bevægelser samt andre kropsfunktioner
 • Komplekse og omfattende mentale funktionsnedsættelser af væsentlig betydning for funktionsevnen
 • Adfærdsproblemer og/eller betydelige problemer med orienteringsevne, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for borgeren selv eller andre
 • Komplekse funktionsnedsættelser af sproglige funktioner og tale og/eller ingen mulighed for kommunikation
 • Komplekse udtrætningsproblematikker
 • Komplekse problemstillinger i forhold til familiesituation, arbejdsmarkedet og/eller boligsituationRingsteds borgmester overværede åbningen af Ringstedhave
Over 70 fremmødte gæster, hvor også Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) og formanden for Hjerneskadeforeningen og repræsentanter fra Ringsted Kommune var iblandt, overværede indvielsen af centeret og blev vist rundt i de nye, flot indrettede lokaler af personalet på stedet.

Læs mere her

Kontakt os

RINGSTEDHAVE

Ole Hansens Vej 7

4100 Ringsted

Centerchef: Christina Kjellerup Nielsen

Tlf.: 40 76 02 67

chkn@forenede-care.dk